Syreneset Fort

Syreneset Fort er et av de mest imponerende forsvarsanleggene i Haugesundsområdet. De solide stålarmerte betongbunkerne står som de gjorde under krigen, og den enorme kommandobunkeren er et imponerende byggverk der den ligger og skuer ut over Nordsjøen.

Turen til Syreneset Fort går gjennom et nydelig terreng

Bilde
Bilde

Målet!

Syreneset fort var operativt fra mars 1943

Bilde
Bilde

Mye spennende å utforske på turen ut til anlegget

Turen til Syreneset Fort går gjennom et nydelig terreng

Bilde

Syreneset fort var operativt fra mars 1943

Bilde
Bilde

Målet!

Bilde

Mye spennende å utforske på turen ut til anlegget

Turen til Syreneset Fort er spennende for både store og små. Stien snor seg gjennom et nydelig terreng omgitt av skog, åpent landskap, lyng og mosekledd bakke. Selve turen er ca 1 km lang én vei.

Bilde

Fortet er godt kamuflert i terrenget

Syreneset Fort var et sjøfrontbatteri på Syre i Karmøy med fem 12,2 cm sovjet-russiske feltkanoner. Batteriet ble tatt i bruk i mars 1943. Under Syre lå også en tropp med to 12,0 cm tårnkanoner i Skudeneshavn. Kanonene hadde tyskerne tatt fra de gamle norske grensefestningene på Trøgstad i Østfold.

Bilde

Den enorme bunkeren skuer ut over Nordsjøen

Bilde

Utkikkpostens 13 cm høye åpning strekker seg langs hele ytterveggen

Kanonene ved batteriet på Syre var oppsatt i åpne stillinger uten annen beskyttelse enn kamuflasje, men skytset var godt med stor skuddtakt og rekkevidde. Stridsoppdrag var i hovedsak for å beskytte skipstrafikken vest av Karmøy når Karmsundet var sperret av miner. De 13 brakkene ved batteriet var ikke av særlig god kvalitet, men ildledingssentralen/OP og bunkere var solide av tykk, armert betong. Batteriet hadde én 60 cm og én 150 cm lyskaster. Anlegget hadde egen stall, smie, bilgarasje og grisehus.

Her hadde okkupasjonsstyrkene utsikt og kontroll med all skipstrafikk

Bilde
Bilde

Masse gøy å utforske, klatre på og krype inn i

Oversikt over området

Bilde
Bilde

Utforsking av kommandobunkeren

Her hadde okkupasjonsstyrkene utsikt og kontroll med all skipstrafikk

Bilde

Oversikt over området

Bilde
Bilde

Masse gøy å utforske, klatre på og krype inn i

Bilde

Utforsking av kommandobunkeren

I dag fremstår HKB Syre som et av de mest imponerende anleggene i Haugesundsområdet. De solide stålarmerte betongbunkerne står som de gjorde under krigen, selv om norske myndigheter etter 1945 fjernet panserdørene. Den enorme kommandobunkeren er et mektig skue der den fremdeles speider etter allierte invasjonsstyrker utover havet. Kontrasten mellom dette gedigne anlegget og den værbitte vestkysten av Karmøy med storhavet like utenfor, gjør et besøk på Syre til en opplevelse.