Gamle Skudeneshavn

Navnet Skudenes antas å stamme fra det oldnorske ordet ”skuta” som betyr framskytende berg. Denne ”skuta” er sannsynligvis bergveggen under Skude fyr ved innseilingen til Karmsundet, på sørspissen av Karmøy.

Silda gav arbeid

Bilde
Bilde

Bakerens hus var bakeri og utsalg mellom 1850-1980. I dag er det kafé i huset.

Staselige damer poserer foran Mælandsgården

Bilde
Bilde

En barnefamilie i finstasen

Silda gav arbeid

Bilde

Staselige damer poserer foran Mælandsgården

Bilde
Bilde

Bakerens hus var bakeri og utsalg mellom 1850-1980. I dag er det kafé i huset.

Bilde

En barnefamilie i finstasen

De som kom sjøveien inn fra havet kunne også finne en lun havn mellom holmene her. Vikingnaustet på Lahammar og arkeologiske enkeltfunn vitner om fast bosetting i dette området allerede i jernalderen. Skudenes er tidlig nevnt som et sentralt sted for sildefiske. Silda kommer og går i perioder og på 1700-tallet kommer den tilbake til Skudeneshavn. Da var det svært få fastboende her, men skriftlige kilder forteller at 5-6000 kvinner og menn hvert år kom hit i sildeperioden. Det ble bygget sjøhus og silda ble i større grad saltet på stedet. En periode på slutten av 1700-tallet forsvinner silda igjen og det blir noen trange tiår for de rundt 100 fastboende.

Bilde

Skudeneshavn var et sentralt sted for sildefisket

I 1808, midt i Napoleonskrigen med handelsblokade og sult, kom silda tilbake i enorme mengder og hindret hungersnød i store deler av landet. Hovedtyngden av silda hadde gytefelt like utenfor Skudeneshavn. Det var nå byen, slik vi kjenner den i dag, vokste fram. Vinteren 1853-54 var cirka 22.000 personer involvert i fisket, og på det meste hadde byen 77 skuter som seilte i utenriksfart. I 1857 fikk Skudeneshavn ladestedsrett, og i 1867 er det registrert 1357 faste innbyggere, ca. 125 våningshus og 100 sjøhus. Det store vårsildfisket tok slutt rundt 1870 og Skudeneshavn utviklet seg til å bli en sjøfartsby, med mer enn 70 seilfartøy hjemmehørende i byen. I dag er Skudeneshavn en småby som byr på handel, opplevelser og historie.

Bilde

Ungene i gata

Bilde

Sjøhusrekka i indre havn